Drink Menu

BEER     

DRAFT: Coedo Ruri Pilsner           $6

DRAFT: Coedo Beniaka Sweet Potato Lager         $9

Coedo Shiro Hefewizen $7

Coedo Kyara IPA               $8

Coedo Kyara IPA Large  $15

Coedo Shikkoku Black Lager        $8

Echigo Koshihikari Lager                $8

Echigo Red Ale  $7

Orion Beer          $3

 

SAKE:   

Sho Chiku Bai Ten (HOT)               $5

Takehara Junmai              $12

Kikumasamune Dry Cup                $4

Kikusui Funaguchi Draft Ichiban $7

Kikusui Funaguchi Jukusei            $8

Tamano Hikari Junmai Ginjo        $8

Kikumasamune Taru Sake            $10

Kikusui Junmai Ginjo      $11

Sho Chiku Bai Mio (Sparkling)     $14

Kikumasamune Kinu Shiro (Nigori)           $15

Kikumasamune Kahogura            $13

Michinoku Onikoroshi Xtra Dry  $15

Kubota Manju Junmai Dai Ginjo $90

 

ARTISANAL SAKE:           

Akishika Sake Xtra Dry   $21/60

Hakugyokko Sake            $19/50

Soma No Tengu (Usu-Nigori)      $19/50

 

SHOCHU:           

Rice: Kyo No Hikarai        $8/41

Barley: Hitotsubu No Mugi           $7.5/38

Barley: Kakushi Gura      $7/34

Sweet Potato: Tomino Houzan  $6/31

Sweet Potato: Kaido       $6.5/32

Sweet Potato: Satsuma Otome $4.5/22

Sweet Potato: Kuro Shiranami   $4.5/19

               

NON-ALCOHOLIC DRINKS:          

Cold Brew Rare Jasmine Green Tea         $3

Home Brewed Ginger Kombucha             $4

Ramune Original               $3.50

Ramune Strawberry       $3.50

Coke      $3

Oolong Ice Tea  $2

Binchoyaki Blend Hot Green Tea               $4

San Pellegrino Sparkling                $3